ANUNȚ

Consiliul de Administrație al Grădiniței Rose Garden Kids, cu sediul în Popești Leordeni, Șos.Oltenitei, nr. 32C-32G, tel. 0727.130.130 anunță

organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:
EDUCATOARE – 6 posturi titularizabile

Concursul se va desfășura în perioada 15.0123.01.2024 conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității: 15.0116.01.2024, între orele 8-17
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs: 17.01.2024
3. Proba practică/inspecția specială la clasă: 18.01 – 19.01 2024
4. Proba scrisă: 22.01.2024
5. Depunerea contestațiilor: 23.01.2024
6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților: 23.01.2024
Actele necesare la înscrierea la concurs sunt mentionate în cererea de inscriere.

Scroll to Top