Metoda Waldorf

Începând din septembrie 2017, grădiniţa noastră va dispune de o clasă specială cu metode de predare alternative tip Waldorf.  Metodele de predare vor fi implementate în mod parţial, conform liniilor directoare generale ale acestui tip de predare, înglobând, însă, în acelaşi timp, şi pregătirea pentru sistemul de învăţământ clasic. Copiii vor beneficia de aspectele pozitive principale ale acestei metode alternative, având în acelaşi timp oportunitatea de a-şi însuşi abilităţile şi achiziţiile necesare adaptării şi funcţionării şcolare clasice în care vor debuta.

gradinita waldorf bucuresti

Principii directoare ale metodei

Metoda de predare şcolară a fost dezvoltată de către filosoful austriac Rudolf Steiner.

Școlile lui Steiner sunt deschise pentru toţi elevii, indiferent de cultură sau religie. Școlile  Waldorf-Steiner asigură în egală măsură atât dezvoltarea motorie, cât şi senzorială şi intelectuală. Aceste calităţi umane sunt cultivate în funcţie de vârsta şi etapa de dezvoltare a copiilor şi susţin crearea unei personalităţi libere şi autonome. Copilaşul este „în construcţie”.

Complet absorbit de lumea care îl înconjoară, copilaşul se „scufundă” în procesul de IMITARE. Aceasta este prima activitate care îi permite să îşi contureze corpul şi să capete acces la procesul de umanizare. Aşadar, este de maximă importanţă ca micuţul să fie înconjurat de un mediu de cea mai bună calitate deoarece toate simţurile sale sunt deschise, iar impresiile pătrund în mod liber, influenţându-l în mod profund. În realitate, conturul pe care îl prinde copilul pe parcursul primilor 7 ani de viaţă reprezintă „esenţa” omului matur care îi va determina alegerile şi conduita de-a lungul vieţii.

gradinita waldorf

Răspunsul copilului la stimulii externi reprezintă imitaţie atât conştientă, cât şi inconştientă. La această vârstă, imitaţia este importantă aşa cum este respiraţia. Percepţiile senzoriale sunt „inhalate”, iar imitaţia care rezultă reprezintă „exhalaţia”. Necesitatea de mişcare este, de asemenea, de maximă importanţă pentru copil, aşa cum este şi satisfacerea deplină a acesteia, întrucât experienţa fizică se va transforma într-una psihologică şi, prin urmare, într-una ideatică.

Prin clasa noastră cu predare tip Waldorf ne străduim să asigurăm un mediu călduros şi protectiv. În interiorul clasei veţi putea găsi materiale de calitate excepţională şi pereţi vopsiţi în culori delicate pastelate.

Copilul se dezvoltă învăţând din experienţa de viaţă şi joacă liberă. În grădiniţa Waldorf copiii de până la 5 ani nu sunt constrânşi să înveţe nimic prin metodele uzuale, precum utilizarea fişelor didactice sau învăţarea şi memorarea de poezii; actul de învăţare are loc prin joc, fără a i se induce copilaşului ideea de „acum învăţăm”. Dimpotrivă, învăţarea are loc în timp ce copilul participă cu plăcere şi de bunăvoie la „treburi casnice”, activităţi de lucru manual etc.  Primele experienţe sociale au loc odată cu stabilirea primelor contacte cu prietenii. Cadrul didactic stabileşte timpii şi limitele personale, astfel încât copilul să îşi găsească propriile puncte de referinţă.

Joacă liberă

O metodă educaţională – Joaca – Puţine obiecte, multă imaginaţie

Metoda de predare Waldorf-Steiner face parte dintr-o mişcare istorică şi ştiinţifică ce recunoaşte joaca liberă ca fiind capitală pentru dezvoltarea şi viitorul adulţilor în devenire. Prin urmare, „Joaca liberă” este considerată a fi cea mai serioasă „Muncă” a copilului. Cea mai pură activitate poate fi deja recunoscută la copil odată cu ridicarea capului şi a trunchiului, şi apoi odată cu mersul. Această necesitate irezistibilă pentru acţiune reprezintă principala forţă ce îl împinge la joacă.

Copilul transpune ceea ce vede ca simplă activitate fără nicio semnificaţie anume în pura şi simpla bucurie de face şi re-produce acţiunea. Între vârsta de 3 şi 5 ani, copilul va adăuga acţiunilor pe care le întreprinde şi componenta imaginativă. Această forţă imaginativă îi permite copilului să îşi exprime bogăţia de tonalităţi ale vieţii sale emoţionale cu ajutorul obiectelor din mediul înconjurător. Prin joacă, cel mic îşi expune una din cele mai importante puteri: Imaginaţia Creativă.

Necesitatea de a fi creativ nu este un lux, o specificitate artistică sau originalitate pe marginea realităţii vieţii, ci mai degrabă una din cele mai importante facultăţi umane, manifestate inclusiv la vârsta adultă. Necesitatea de a fi creativ trebuie luată în serios şi cultivată.

Avem nevoie de ea şi în viaţa de zi cu zi: un om fără imaginaţie ar merge într-o direcţie stabilită de alţii, şi nu de el însuşi. Ar fi lipsit de libertate. Imaginaţia ne oferă puterea de a  merge dincolo de ceea ce este şi, prin activitatea pe care o desfăşurăm, să ne re-creăm pe noi înşine. Deschide viitorul. Se adaptează realităţii prezente, însă vine în faţă şi cu noi propuneri de schimbare a semnificaţiei prezentului.

„Uneltele de joacă” sunt  materiale simple, ne-specializate, care pot deveni orice lucru pe care mintea copilului şi-l poate imagina. Singura limită este imaginaţia. Jucăria ideală este aceea care se adaptează mişcării interioare a copilului; majoritatea jucăriilor de pe piaţă nu fac altceva decât să împiedice copilul să se joace, de fapt.  Acestea îi absorb creativitatea în roţi şi în circuite. Nu mai este jucăria care face ceea ce îi cere copilul; dimpotrivă, copilul este cel nevoit să se supună funcţiilor atribuite jucăriei.

waldorf

Muzică

Copilul experimentează diferite tonuri şi sonorităţi şi apoi se joacă cu acestea. Apoi, descoperă, prin improvizaţie liberă, spaţiul rezonant al altor copii. Armonia ritmică şi melodia se elaborează pe ele însele puţin câte puţin, creând un ansamblu instrumental ce stimulează imaginaţia şi înţelegerea.

 

Desen

Copilul colorează şi desenează folosind creioane colorate cerate. Stimulat şi animat de esenţa de bază a culorii, copilul devine creator.

 

Componentă ritmică

Prin intermediul bucuriei mişcării şi a cântecului, copilul învaţă să îşi controleze corpul în spaţiu conform unui ritm  şi îşi găseşte locul în mişcarea grupului. Pe fundalul unei melodii, dansul în cerc îi oferă copilului ocazia ca, prin gestică şi mişcare coordonată, să înveţe noţiuni utile, noi, importante pentru dezvoltarea acestuia.

 

Grădinărit

Concluzie:

Toate activităţile contribuie la edificarea fiinţei umane în cele mai subtile moduri şi nivele. De exemplu, în cazul modelajului, este limpede faptul că această activitate stimulează în mod special simţul tactil. Și totuşi, acest contact, această întâlnire cu materia prin intermediul pielii nu este altceva decât experienţa de bază a încrederii în sine, în ceilalţi şi în lume.

Acesta este motivul pentru care oferim copiilor un mediu în care aceştia să aibă contact cu materiale naturale şi forme, care lasă, totuşi, loc şi imaginaţiei.

Scroll to Top