Grupa bilingv-engleză

Începând din septembrie 2017, în cadrul grădiniţei noastre va funcţiona şi o grupă bilingvă. Limba de predare la grupă va fi limba engleză, alternată cu limba română, astfel încât copiii să poată comunica în mod corect şi fluent în ambele limbi. Maniera aceasta de predare va ajuta copilul să comunice cu uşurinţă atât în limba română, cât şi în limba engleză. Limba germană se predă în grădiniţă săptămânal ca limbă opţională .

În predarea limbilor straine sunt utilizate metodele interactive, graţie eficienţei acestora în ceea ce priveşte comunicarea şi vorbirea fluentă: role-play, mini-scenete, brainstorming, jocuri didactice.

Scroll to Top