Reguli şi proceduri

Program

Intervalul de preluare a copiilor recomandat:

  • grupa mijlocie şi mare: 7:30-9:00
  • grupa mică şi baby: 7:30-9:30.

Părinţii au obligaţia să îi însoţească pe micuţi pe hol, să îi pregătească şi să îi predea educatoarei/îngrijitoarei.  Aceştia pot purta discuţii scurte cu educatoarele în intervalul preluării copilaşului.

Activităţile educaţionale ale grupelor mijlocii şi mari încep la ora 9:00, iar ale grupelor baby şi mici, la 9:30.  Vă rugăm politicos să fiţi punctuali cu privire la intervalul recomandat de aducere a copiilor în grădiniţă, deoarece acest aspect este esenţial pentru bunăstarea copilaşului dvs. În situaţiile în care preluarea celui mic este însoţită de crize de anxietate şi de plâns, vă rugăm să ajungeţi puţin mai devreme, să încredinţaţi copilaşul personalului nostru şi să vă retrageţi  într-un timp rezonabil. Vă puteţi încrede pe deplin în capacitatea personalului nostru de a avea grijă de copilul dvs. Vă vom ţine la curent cu privire la orice situaţie de importanţă deosebită sau  problemă majoră şi există oricând posibilitatea să fiţi informat telefonic pe parcursul zilei.

 

Plecare

La plecare, copiii sunt încredinţaţi numai părinţilor, fie în curte, fie în interiorul clădirii. Pentru siguranţa copiilor dvs., vă rugăm în mod politicos să închideţi la intrare/ieşire uşa de acces. Dacă doriţi ca altcineva să preia copilul la plecare, chiar şi atunci când este cazul unui alt părinte decât cel convenit, este necesar ca această persoană să ne fie mai întâi prezentată şi desemnată de către dvs.; de asemenea, o autorizaţie scrisă de către dvs., indicând numele persoanei respective este necesară.

 

Absenţe

Toate bolile contagioase, infecţiile serioase sau infestarea cu păduchi trebuie comunicate telefonic educatoarei sau reprezentanţilor grădiniţei. În cazul unei absentări de mai mult de 3 zile, cauzate de motivele de mai sus, revenirea în grădiniţă va trebui să fie însoţită de prezentarea unui certificat medical în acest sens.

De altfel, pe tot parcursul anului şcolar, copilaşul va fi adus în grădiniţă numai dacă i se asigură de către părinte o igienă personală temeinică în prealabil (unghii curate, tăiate scurt etc).

 

Ședinţe

Din dorinţa păstrării coerenţei în metodele noastre educative, le solicităm părinţilor care aderă la aceste metode prin înscrierea copilaşului lor la grădiniţa noastră să îşi  facă timp pentru a le înţelege valorile şi principiile. Prin urmare, este foarte important ca părinţii să asiste la şedinţele educaţionale sau discuţiile de grup, în cadrul cărora sunt supuse atenţiei aspecte educaţionale relevante pentru copiii acestora. Părinţii vor fi informaţi din timp cu privire la datele acestor şedinţe.

 

Discuţii părinte/educatoare

Părintele are obligaţia să se intereseze şi să se informeze în mod regulat cu privire la activitatea şi progresul copilaşului său. Educatoarele  sunt diponibile zilnic  pentru scurte discuţii în acest sens, însă nu şi  pentru convorbiri prelungite dimineaţa sau după-amiaza, deoarece sunt implicate în activităţile grupelor pe care le au în grijă. Vă mulţumim pentru înţelegere!

Întrevederile individuale mai detaliate cu părintele fiecărui copil în parte vor avea loc o dată/săptămână într-o zi fixată în prealabil şi comunicată părintelui din timp, sau mai frecvent, dacă este necesar.

Părinţii sunt invitaţi să participe în mod activ la serbările şi activităţile cu părinţii organizate periodic de către grădiniţă.

 

Siguranţă şi obiecte personale

Din motive de siguranţă, copiilor nu le este permisă purtarea de bijuterii (lănţişoare etc) în grădiniţă. De asemenea, este cu desăvârşire interzisă intrarea cu obiecte sau jucării ce pot constitui un potenţial pericol sau care încurajeaza, sub o formă sau alta, violenţa sau indecenţa.

Intrarea în grădiniţă cu jucării sau obiecte personale proprii nu este permisă, în caz contrar, grădiniţa nu răspunde de  pierderea sau distrugerea acestora. Excepţie fac jucăriile cu care copilaşul doarme de obicei, necesare fiind în perioada de tranziţie pentru liniştire şi confort.

 

Perioada de probă

Grădiniţa a stabilit o perioadă de probă de maximum 2 luni, în decursul căreia personalul pedagogic are libertatea de a lua o decizie cu privire la continuarea prezenţei copilaşului în cadrul grădiniţei.

Scroll to Top